Twitter
PLDE
MENU

Ośrodek wypoczynkowy Oliwia

Regulamin

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w ośrodku OLIWIA, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku a jednocześnie zapewni jego sprawną organizację.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego "OLIWIA" w Dźwirzynie

 1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Dobę hotelową w sezonie ścisłym rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00. A po za sezonem ścisłym przyjazd godz. 15:00 wyjazd 10:00 godz.
 3. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku 
 4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek w wysokości 30%, zgodnie z Warunkami rezerwacji i rozliczania zadatku.
 5. Przekazanie i oddanie domku/pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją i opłaty klimatycznej.
 6. W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka.
 7. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 9. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.
 10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 11. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien, okiennic i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
 13. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.30 do 7.00 rano.
 14. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 15. W obiekcie zabronione jest:
  1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  2. zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  3. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 18. Zastrzegany sobie prawo do odwołania rezerwacji - pobytu bez podania przyczyn (w tym przypadku zwracamy zadatek )
 19. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 20. W Naszym Ośrodku nie przyjmujemy żadnych  Zwierząt.
 21. Wynajmujący zobowiązani są poniesienia kosztów uszkodzenia mienia Ośrodka np. nie zamknięcia markizy na noc lub opuszczenia Ośrodka bez zabezpieczenia domku przed ewentualnym uszkodzeniem podczas burzy   
 22. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany na noc.
 23. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione Pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. 
 24. W przypadku zgubienia klucza do domku/pokoju, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.
 25. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 26. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 27. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz jeden kierunek jazdy.
 28. W domkach zabrania się smażenia ryb.
 29. Na terenie naszego Ośrodka zabrania się używania grilli węglowych oraz innych, nie będących własnością O.W. Oliwia. Istnieje możliwość wypożyczenia od nas grilli gazowych "1/h = 10zł."
 30. Wjazd i przyjazd  samochodem do Ośrodka w godzinach 8 do 21
 31. Nie rozliczamy zakończenia pobytu i wyjazdu z Ośrodka w godzinach 21 do 8
 32. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.Oraz nie zgadzamy się na odstępowanie rezerwacji innym osobą 
 33. Zabrania sie podłączania piecyków elektrycznych nie pochodzących z O.W. Oliwia w domkach bez zgody właściciela.
 34. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
 35. Prosimy o segregacje i wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.
 36. W domkach i na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.Palenie tylko w wyznaczonym miejscu  w przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku zostanie doliczona opłata za likwidację zapachu tytoniowego (domek) w wysokości 200 zł. [art. 5 i 5a ustawy z 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r nr 10, poz. 55 z późn.zm
 37. Prosimy o nie udzielanie osobom postronnym informacji dotyczących kodu do furtki,oraz aby dzieci nie bawiły się furtką .
 38. "OŚRODEK WYPOCZYNKOWY- OLIWIA- nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pojazdów oraz mienia w nim znajdującego się pozostawionego na terenie OŚRODKA z przyczyn innych niż umyślne bądź nieumyślne działanie obsługi Ośrodka /OC deliktowe/"
 39. Prosimy o nie puszczanie balonów ogrzewanych ciepłym powietrzem "Lampionów szczęścia" na terenie ośrodka.
 40. Zwracamy się z prośbą o nie wylewanie Płynów ( coca-cola itp.) na trawnik
 41. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz wjazdu gokartów
 42. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  1. na stronie internetowej www.oliwiadzwirzyno.pl
  2. w drodze indywidualnego - oświadczenia - zapoznania się przez klienta - gościa przy czynnościach rezerwacyjnych
  3.  w każdym domku

Regulamin korzystania z placu zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 2. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.
 5. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz jazdy dużym  rowerem i gry w piłkę nożną 
 6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
 7. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 8. Na terenie Placu Zabaw Zabrania się Wchodzenia na Dachy i Zewnętrzne górne i dolne elementy konstrukcji